Vitajte

Právne služby

Skúsenosť a znalosť domáceho práva v kombinácii so skúsenosťami a znalosťami z medzinárodného prostredia sa ukázala byť cestou efektívneho a profeionálneho poskytovania poradenstva klientovi.

Naším mottom je byť klientovi oporou, vytvoriť pre klienta miesto, kde právne služby sú pochopiteľné, dôveryhodné, efektívne, flexibilne poskytované, prosto profesionálne. 

S nami získate svojho právnika, nie advokátsku kanceláriu. S nami dostanete priamu odpoveď na Vaše otázky.

Poskytujeme poradenstvo najmä v obchodno-právnych záležitostiach, v ktorých sme postupne získavali dnes už pomerne impresívne skúsenosti:

  • oblasť projektového financovania a revitalizícií
  • transakcie týkajúce sa nehnuteľností, 
  • oblasť korporátneho poradenstva (vrátane tzv. mergers and acquisitions), a
  • oblasti právneho poriadku, ktoré sú priamo či nepriamo s vyššie uvedeným spojené.

Zaujímame se o klienta a preto profesionálna úroveň našich služieb, ktoré ponúkame je pre nás kľúčovou pri práci pre klienta a vzťahu k nemu.

Stále pracujeme a zlepšujeme náš servis, aby sme nadväzovali našou podporou na požiadavky klienta v tomto náročnom období a rýchlych časoch.  

Ak sme Vás zaujali, sme pripravení predstaviť Vám osobne naše skúsenosti a referencie – lucie.schweizer@schlegal.sk

Legal Services

In depth local law experience and knowledge in combination with practise in international law firm proved to secure the most effective and proffessional advice to our clients.

With us „you will get your lawyer, not the firm„. With us you will receive a direct answer to your question.

Our value is to support our client, to create a client’s hub for legal services which is reliable, effective, flexible and simply professional.

We specialise on business and commercial transactions within which we have quite an impressive capability statements mainly from: 

  • project financing and structuring, 
  • real estate transactions, particularly strong in
  • corporate and mergers, acquisitions and
  • fields of law interconnected with these main ideas.

The client matters to us and therefore the level of proffessionalism which we offer is the key to our client work relationship. We work and further improve customer service to continuously support our clients in demenading times.  If we may provide you with our capability statement and exprience, we will be pleased to do so, just let us know – lucie.schweizer@schlegal.sk